financial liability

financial liability
finansinis įsipareigojimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. 2. Sutartinis įsipareigojimas: 1) perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai; 2) pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. atitikmenys: angl. financial liability šaltinis 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1K-444 „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 149-6697), 2. Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VAS-9 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 137-6053)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • financial liability — financial responsibility …   English contemporary dictionary

  • financial liability amortisation amount — finansinio įsipareigojimo amortizacijos suma statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Apskaičiuotų palūkanų metodu nustatyta mokėtinų palūkanų suma, rodanti finansinio įsipareigojimo balansinės vertės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial liability — A contractual obligation to either deliver cash or another financial asset to another accounting entity or to exchange financial instruments with another entity on potentially unfavourable terms …   Accounting dictionary

  • amortised cost of financial liability — amortizuota finansinio įsipareigojimo savikaina statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinio įsipareigojimo įsigijimo savikaina, atėmus vykdant šį įsipareigojimą sumokėtą pagrindinės sumos dalį… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • long-term financial liability — ilgalaikis finansinis įsipareigojimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • short-term financial liability — trumpalaikis finansinis įsipareigojimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Financial Responsibility Clause — A provision within an automobile insurance policy which indicates that the policy holder has the minimum amount of coverage required by the state that he or she is driving in. Financial responsibility clauses are used to ensure that the driver… …   Investment dictionary

  • Financial statements — (or financial reports) are formal records of a business financial activities. In British English, including United Kingdom company law, financial statements are often referred to as accounts, although the term financial statements is also used,… …   Wikipedia

  • liability — li·a·bil·i·ty /ˌlī ə bi lə tē/ n pl ties 1: the quality or state of being liable 2: something for which one is liable: as a: a financial obligation: debt tax liability the bonds …   Law dictionary

  • Financial reinsurance — (or fin re), is a form of reinsurance which is focused more on capital management than on risk transfer. In the non life segment of the insurance industry this class of transactions is often referred to as finite reinsurance.One of the particular …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”